WIHA - 4112108 - 游标卡尺 表盘式 ESD 塑料制 150mm

WIHA - 4112108 - 游标卡尺 表盘式 ESD 塑料制 150mm
制造商:WIHA
库存编号:
制造商编号:4112108
库存状态:上海 0 , 新加坡 0 , 英国1
包装规格:1
最小订单量:1
多重订单量:1
单位价格(不含税):CNY 345.80
价格:
数量 单位价格(不含税)
1+  CNY 345.80

订购
描述信息:
 • 设备类型:Dial Caliper
 • 最大量程:150mm
 • 分辨率:0.1mm
 • Graduations:0.1mm
 • 分辨率:0.1mm
 • 刻度:0.1mm
 • 最小量程:0mm
 • 标准:IEC 61340-5-1, DIN 862
产品属性:

重量(公斤):0.2016
原产地:
最近制造加工所发生的国家:

描述信息:
 • 设备类型:Dial Caliper
 • 最大量程:150mm
 • 分辨率:0.1mm
 • Graduations:0.1mm
 • 分辨率:0.1mm
 • 刻度:0.1mm
 • 最小量程:0mm
 • 标准:IEC 61340-5-1, DIN 862