MITUTOYO - 103-125 - 外径千分尺 0-25MM 摩擦棘齿

MITUTOYO - 103-125 - 外径千分尺 0-25MM 摩擦棘齿
制造商:MITUTOYO
库存编号:
制造商编号:103-125
库存状态:上海 0 , 新加坡 0 , 英国2
包装规格:1
最小订单量:1
多重订单量:1
单位价格(不含税):CNY 599.16
价格:
数量 单位价格(不含税)
1+  CNY 599.16

订购
描述信息:
 • 最大量程:25mm
 • Graduations:0.01mm
 • 刻度:0.01mm
 • 最小量程:0mm
 • 精度:± 2μm
 • 精度, mm/英寸:2μm
产品属性:

重量(公斤):0.23
原产地:
最近制造加工所发生的国家:

描述信息:
 • 最大量程:25mm
 • Graduations:0.01mm
 • 刻度:0.01mm
 • 最小量程:0mm
 • 精度:± 2μm
 • 精度, mm/英寸:2μm