SAAME - 51-700-025 - 圆心水平仪 金属 直径25MM

SAAME - 51-700-025 - 圆心水平仪 金属 直径25MM
制造商:SAAME
库存编号:
制造商编号:51-700-025
库存状态:上海 0 , 新加坡33, 英国146
包装规格:1
最小订单量:1
多重订单量:1
单位价格(不含税):CNY 75.76
价格:
数量 单位价格(不含税)
1  - 4 CNY 75.76
5  - 9 CNY 71.94
10+  CNY 68.13

订购
描述信息:
  • Body Material:Metal
  • 总长:25mm
  • Accuracy:2mm
  • SVHC(高度关注物质):No SVHC (18-Jun-2010)
  • 材料:Metal
产品属性:

重量(公斤):0.015
原产地:
最近制造加工所发生的国家:

描述信息:
  • Body Material:Metal
  • 总长:25mm
  • Accuracy:2mm
  • SVHC(高度关注物质):No SVHC (18-Jun-2010)
  • 材料:Metal